Chường trình ưu đãi đặc biệt "GỬI TRỌN YÊU THƯƠNG" chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 tại khách sạn Majestic - Móng Cái từ ngày 15/10 đến ngày 31/10
Điện thoại: 0203.3789.628 - 3.746.999
Hotline: 0762996888
E-mail: info@majesticmongcaihotel.com

phụ nữ việt nam 20/10