Bún Hải Sản Combo 1+1 (100k/Tô) tại nhà hàng quay Bình Minh (Tầng 24)